Bộ Báo Động Trung Tâm Dahua DHI-ARC5402A-GW

5.450.000

■ Hỗ trợ 02 cổng kết nối cảm biến có dây, 01 cổng xuất báo động
■ Hỗ trợ kết nối 32 cảm biến không dây, giao tiếp hai chiều, khoảng cách lên đến 150m (không gian mở).
■ Hỗ trợ kết nối 08 điều khiển không dây (ARA22-W)