Máy Chấm Công Ronald Jack U160 Wifi

4.300.000

  • Kiểu chấm công: Vân tay, mật mã
  • Số vân tay quản lý: 3.000 users
  • Bộ nhớ : 100.000 lần in/out